Zakletva – Yemin – 65. epizoda

Zakletva - Yemin

Prvi player

Drugi player