Zakletva – Yemin – 70. epizoda

Zakletva - Yemin

Prvi player

Drugi player